Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet pjesëmarrjes dhe monitorimit të politikave në nivel lokal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. incididunt ut labore. et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Vleresimi i komunitetit pre qeverisjen – Bashkia Vlorë

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. incididunt ut labore. et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Democracy Village

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor. incididunt ut labore. et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

 

Njoftimet

Partneret

Suporti

Financuar nga:           Mbeshtetur nga: